پروژه مدیریت نگهداری و تعمیرات

پروژه مدیریت نگهداری و تعمیرات

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 163 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:1,100 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 4,600 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پروژه مدیریت نگهداری و تعمیرات

  چكيده

     آنچه كه به عنوان يك شماي كلي مي توان از هدف پايان نامه حاضر به خوانندگان و علاقمندان  به مبحث نگهداري و تعميرات ارائه كرد، گامي هر چند كوچك در راستاي توسعه و بسط نظريات و تئوريها و همچنين متدهاي موجود در مبحث مديريت نت مي باشد كه به شكلي تخصصي و از مجراي متدهاي رياضي در شاخه مديريت نت پيشگيرانه به تحقيق و تفحص مي پردازد.

     اگر چه اهميت و رشد روزافزون اين شاخه از علم صنايع و ضرورت پرداختن به آن، چنان براي صاحبان صنايع و صاحبنظران علم صنايع آشكار مي باشد و در واقع بيان فوايد و اهميت تحقيق در اين شاخه به مانند توضيح واضحات خواهد بود، با اين حال مفيد خواهد بود كه با ذكر تاريخچه اي به نسبت گويا و فراگير در اين پايان نامه مطلب را بيش از پيش توضيح داده تا خوانندگان در حد امكان به مطلب اشراف يابند.

     هدف اصلي كه مؤلف اميدوار است تا پايان اين تحقیق به آن برسد، ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره است كه با در نظر گرفتن سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف و با توجه به ناسازگاري موجود بین معیارها و همچنين با در نظر گرفتن اولويتهاي تصميم گيرنده در مسئله تعويض و نيز كمبود داده هاي خرابي كه به شكل ذاتي، جزئي جدايي ناپذير از مسائل نت مي باشد، زمان بهينه تعويض در مديريت نت پيشگيرانه را به كمك ابزاري قدرتمند در مسائل  تصميم گيري چند معياره به شكلي تعيين كند كه در آن سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف در بهترين تركيب وزني با يكديگر قرار بگيرند.در نهايت تصميم گيرنده قادر خواهد بود فواصل زماني تعويض را با در نظر گرفتن سه معيار به جاي در نظر گرفتن تنها يك معيار ايجاد كند.همچنين اين مدل احتمالات پيشين مرتبط به پارامترهای تابع خرابی را نيز در نظر گرفته و از مجرای رویکرد بیزی به محاسبه مقادیر هر سه معیار در گزینه های زمانی مورد نظر می پردازد.به منظور تصميم گيري در رابطه با انتخاب بهترين گزينه زماني جهت تعويض به شكلي كه هر سه معيار قابليت اطمينان، هزينه و زمان توقف را بطور همزمان در نظر بگيرد از ابزاري بسيار مفيد و كارا به نامPROMETHEE II  كه به عنوان پشتيبان تصميم به تصميم گيرنده در فرايند انتخاب و تصميم گيري كمك مي كند، استفاده مي شود.به منظور تشريح گوياتر و همچنين به تصوير كشيدن شرايط مسئله، گزينه هاي زماني مورد نظر و نتايج بدست آمده توسط مدل ارائه شده، از يكي ديگر از اعضاي خانواده متد PROMETHEE  با نام PROMETHEE GAIA استفاده شده است.علاوه بر آن تحليل حساسيت نتايج كه به تصميم گيرنده در فرايند پيش روي او كمك شاياني مي كند بوسيله اين متد به تصوير كشيده مي شود.به منظور استفاده از متدهاي خانواده PROMETHEE از نرم افزار Decision Lab استفاده خواهد شد.ذكر يك كاربرد عددي نزدیک به شرایط واقعی، مدل ارائه شده را تشريح كرده و اثربخشي مدل را با توجه به اولويتهاي تصميم گيرنده نشان مي دهد.

     ذکر این نکته قابل توجه است که مزیت تحقیق حاضر ناشی از وسعت دید آن و در نظر گرفتن ابعاد گوناگون و درگیر در مسئله زمانبندی نگهداری و تعمیرات است.لذا چشمگیرترین نتیجه تحقیق را می توان در لزوم برخورد با مسئله تصمیم گیری زمانبندی نت به صورت چند معیاره دانست. 

   

  کلمات کلیدی: نت پیشگیرانه، تعویض، رویکرد بیزی، تصمیم گیری چند معیاره.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

     در طی سالهای اخیر، اهمیت عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمانها رشد بسزایی را به همراه داشته است.می توان علت این امر را در گسترش ماشینی شدن فرایندها و اتوماسیون در سازمانها و بنابراین کاهش تعداد نیروی انسانی و افزایش تجهیزات تولیدی و خدماتی در سازمانها دانست.(گرگ و دشماخ،2006)

     می توان گفت  که امروزه لزوم استقرار سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات جهت تسهیلات تولیدی و خدماتی به صورت یک امر حیاتی برای سازمانها درآمده است.(لوکساج، رایس و تورشنسن، 1997؛استفن، 2000؛کلاسوک، باردوا و آنتونی، 2004؛ مولن، پترتیس و پنس، 2008).علت این امر را می توان در افزايش الزامات قابليت اطمينان و ايمني سيستمها، افزايش پيچيدگي و هزينه هاي رو به افزايش مواد خام و نيروي كار دانست.(شريف و اسميت ،1981)

     مديريت نگهداري و تعميرات را می توان مشتمل بر فعاليتهاي پيشگيرانه اي دانست كه يا به نوعي از پيش برنامه ريزي شده هستند و يا بدون برنامه و بر حسب ضرورت پيش آمده واقع مي شوند.اين فعاليتها به منظور حفظ يك سيستم يا تجهيز در حالت جاری و يا بازگرداندن آن به حالت اول و یا به يك وضعيت عملياتي قابل قبول انجام مي گيرند.(فرهنگ لغت استاندارد بریتانیایی مورد استفاده در تروتکنولوژی،1993).

     اهداف متعددی را می توان برای اجراي سياستهاي بهينه نت در سازمانها قائل شد.از آن جمله می توان به افزایش قابليت اطمينان و ايمني در سيستم، کاهش هزینه، افزایش قابلیت دسترسی، کاهش زمانهای توقف سیستم، تضمین ایمنی و سلامت انسانی و کاهش تعداد خرابیها اشاره کرد.(بهرامی، 2000؛ دوفا، راف وکمپبل، 1999؛آون و جنسن، 1999؛دکر، 1996).                             

     براي برخي سيستمها از قبيل سيستمهاي هواپيمائي، زيردريائي و سيستمهاي نظامي و فضائي، اجتناب از بروز خطا و خرابي در طول عمليات به شدت قابل اهميت مي باشد.چرا كه خرابي در چنين سيستمهايي خطرناك و فاجعه آميز خواهد بود(ونگ ، 2001).

     يك حوزه تحقيقي بسيار با اهميت در مديريت نت و مهندسي قابليت اطمينان، مطالعه سيستمهاي مختلف نت به منظور بهبود قابليت اطمينان، ممانعت از بروز خرابي و كاهش هزينه هاي نت در يك سيستم يا تجهيز  مي باشد(ونگ،2001).در چند دهه گذشته، مديريت نت و مسائل تعويض و بازرسي به شكل وسيعي در مقالات مورد بحث قرار گرفته اند.محققاني چون مك كال (1965)، بارلو و پروشان (1965و1975)، پيرسكالا و ولكر (1976)،  شريف و اسميت (1981)، جاردين و بوزاكوت (1985)، والدز - فلورز و فلدمن (1989)، چو و پارلار (1991)، جنسن (1995) و وندردون شوتن (1996)، ازاكي (2002)، ناكاگاوا (1981و1979)، ونگ و فام(2006)، ناکاگاوا و میزوتانی (2009)، ونگ (2002)، کاوالکنته و دی آلمدیا(2008)، آلسیوف(2009) و بقیه محققانی که نام آنها در طول این تحقیق ذکر شده است، تحقيقات انجام گرفته در اين حوزه را بررسي، خلاصه سازي و توسعه داده اند. با اين وجود هنوز مسائل اين حوزه بطور رضايتبخشي حل و فصل نگرديده و بسياري از مدلهاي نت ارائه شده اند كه در دنياي واقعي كاربرد ندارند.

     هدف اين پايان نامه، تحقیقی در زمینه تئوريها و متدهاي مديريت نت پيشگيرانه و تعيين بهترين زمان تعويض  با در نظرگيري سه معيار هزينه، قابليت اطمينان و زمان توقف در سيستمهاي توليدي و خدماتي به شكلي سيستماتيك و قابل كاربرد در مسائل دنياي واقعي مي باشد.سپس يك مسئله كاربردي كه مثالی نزدیک به واقعیت می باشد، در مدل ارائه شده در اين تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

      در اين فصل پس از نگاهي كلي به بيان و طرح مساله و ضرورت در نظرگيري اين شاخه از علم صنايع به بيان اهداف و سوالات تحقيق پرداخته و در نهايت فصل اول با نگاهي كلي به ساختاربندي تحقيق به پايان مي رسد.

   

  1-1            بيان مساله

     رقابت روز افزون سازمانها، تقاضاي بازار جهت محصولات با کيفيت بالاتر، پاسخگويي سريعتر به نياز مشتري و قيمتهاي رقابتي از جمله عواملي هستند که منجر به شکل گيري جهت گيري هاي جديد در سياستهاي سيستم هاي توليدي و خدماتي شده اند (زنگ،1997).چرا که همراه با گسترش نيازها و ضرورتهاي رقابتي، سازمانها نيازمند سطوح بالاتري از کارايي مي باشند.يکي از عناصر ايجاد مزیت رقابتي در سيستمهاي توليدي و خدماتي، مديريت نگهداري و تعميرات مي باشد.چرا که اين مديريت نه تنها برجنبه هاي عملکردي، بهره وري و سودآوري سيستم تاثيرگذار است بلکه اهميت بسزايي در کيفيت کالاها و خدمات ارائه شده دارد(السیوف،2007).

     اهميت در حال رشد مباحث نت، توجه بسياري را در راستاي توسعه و اجراي سياستهاي بهينه نت با هدف افزايش قابليت اعتماد تجهيز و بنابراين جلوگيري از وقوع خرابيهاي سيستم و کاهش هزينه هاي نگهداري تجهيزات فرسوده به خود معطوف داشته است(ونگ،2002).خصوصا اهميت فعاليتهاي نت در سيستمهايي که خرابي يا قطعي آنها منجر به فجايعي به مراتب غير قابل جبران مي شود، بسيار مشهود است(کاوالکنته و دی آلمدیا،2008).از طرف ديگر به علت حجم بالاي سرمايه گذاري در احداث و راه اندازي مراکز صنعتي و خريد تجهيزات، استقرار سيستمهاي علمي و مناسب نت در راستاي افزايش طول عمر مفيد سيستم و استفاده بهينه از آن امري اجتناب ناپذير مي باشد.

     به طور عمده مي توان سياستهاي نت را در دو دسته نت اصلاحي Corrective Maintenance به اختصار CM و نت پيشگيرانه Preventive Maintenance به اختصار PM مورد مطالعه قرار داد(ونگ،1997).   

     نت اصلاحي ياCM  زماني انجام مي گيرد که سیستم در اثر بروز عیب، دچار خرابی شده و در نهایت متوقف گردد.در واقع CM تمام فعالیتهایی را شامل می شود که بر اثر بروز خرابی در سیستم و به منظور بازگرداندن آن به شرایطی مشخص و قابل قبول انجام می گیرند(ونگ،2001).


  برچسب ها: مدیریت و نگهداری پروژه تعمیرات پروژه دانشگاه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.