بررسی رابطه همزمان ساختار سرمایه و بازده سهام در صنعت بانکداری ایران با رویکرد LISREL

بررسی رابطه همزمان ساختار سرمایه و بازده سهام در صنعت بانکداری ایران با رویکرد LISREL

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1181 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 147

حجم فایل:1,203 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • بررسی رابطه همزمان ساختار سرمایه و بازده سهام در صنعت بانکداری ایران

  با رویکرد LISREL

  چکیده

  هر بنگاه تولیدی در جهت افزایش بازدهی و کاهش ریسکها، شناخت متغیرهای اثرگذار بر آن­ها را مورد توجه قرار می­دهد. شناسایی متغیرهای اثرگذار بر بازدهی بانک­ها در ادبیات اقتصادی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و مهندسین مالی قرار گرفته است. در این راستا شناسایی این متغیرها با استفاده از تجارب دیگر اقتصاددانان در جهت بسط و توسعه شبکه بانکی به عنوان یکی از اهرم­های اصلی توسعه، باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق « رابطه همزمان ساختار سرمایه و بازده سهام در صنعت بانکداری ایران» مورد توجه قرار گرفته است.

   جامعه آماری تحقیق را تمام بانک­های خصوصی کشور در دامنه سال­های 1384 تا 1390 تشکیل می­دهد. در این تحقیق بر اساس اطلاعات گردآوری شده از 12 بانک خصوصی کشور در طول هفت سال و نتایج بدست آمده از آزمون مدل کمترین مربعات جزئی و معادلات ساختاری (SEM)، فرضیه­های تحقیق بررسی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل، رابطه ساختار سرمایه و  بازده سهام بانکهای خصوصی ایران مثبت مشاهده شده است. در بخش اندازه­گیری مدل، با توجه به اینکه شاخص­های t مربوط به بارهای عاملی نشانگرهای بزرگتر از قدرمطلق 96/1 حاکی از معنی­دار بودن روابط بین نشانگرها با سازه­ها می­باشد و بخش اندازه­گیری مدل تائید شده است. در بخش ساختاری مدل با توجه به اینکه شاخص t مربوط به ساختار سرمایه و بازده سهام بزرگتر از قدر مطلق 96/1 می­باشد در نتیجه تاثیر بازده سهام بر ساختار سرمایه معنی­دار می­باشد.

  در اين آزمون رابطه بين متغيرهاي مورد مطالعه بدون آنکه هيچ يک از آنها دست­کاري يا کنترل شود، اندازه­گيري شده و بر اساس شاخص عددي که نشان دهنده قدرت ارتباط بين دو متغير اندازه­گيري شده مي­باشد، قضاوت شده است.

  واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، بازده سهام، مدل معادلات ساختاری، کمترین مربعات جزئی.

  3-1- مقدمه

  بشر در هر دوره تاريخي به آگاهي از روش و ابزار كسب معلومات و به عبارتي روش‌هاي تحقيق نياز داشته و در حال حاضر نيز دارد. اين روش و ابزار نيز به تناسب توسعه و تكامل معلومات بشري در حال تكامل و توسعه بوده به نحوي كه روش‌هاي امروز كامل‌تر و كارآمدتر از روش‌هاي گذشته است و طبعا روش­هاي آينده كامل‌تر از روش‌هاي امروز خواهد بود. جهت رسيدن به هر هدف و مقصدي، دانستن راه رسيدن به آن و چگونگي رسيدن به هدف از مهمترين مراحل کار پيرامون آن هدف مي­باشد. انجام تحقيق و کارهاي پژوهشي از اين قاعده مستثني نمي­باشند. منظور از روش تحقيق، مجموعه فعاليت­هايي است که براي رسيدن به هدفي صورت مي‌گيرد و پژوهش عبارت از فعاليتهايي است که پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانين واقعيت پي مي‌برد. روشها در حقيقت ابزارهاي دستيابي به حقيقت هستند. تحقيق فرايندي است که از طريق آن مي­توان درباره «ناشناخته» به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در اين فرايند از چگونگي گردآوري و تبديل آن­ها به يافته­ها، تحت عنوان روش­شناسي ياد مي­شود(سرمد و ديگران، 1385، 22). هدف اين است كه مشخص شود براي دستيابي دقيق­تر، آسانتر و سريعتر به پاسخ يا پاسخ­هاي مربوط به فرضيه­هاي تحقيق، چه شيوه و روشي اتخاذ شود. لذا در اين فصل به توضيح روش تحقيق و مراحل بكارگرفته شده در اين تحقيق، جامعه و نمونه آماري، روش گردآوري و تجزيه و تحليل داده­ها و بطوركلي به شرح و بررسي روش شناسي تحقيق اشاره مي­شود.

   

  3-2- روش تحقيق

  روش تحقيق مجموعه‌اي از قواعد، ابزار و راهي معين و نظام­يافته براي بررسي واقعيت كشف مجهولات و دستيابي به راه­حل مشكلات است. روش تحقيق موثرترين شيوه براي يافتن حقايق است و پيشرفت علمي جديد همگن مرهون پيدايش اين روش است. كليه وسايل و مراحل جمع‌آوري سيستماتيك اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل منطقي آن­ها را براي ميل به يك هدف معين روش علمي تحقيق مي­گويند. روش­هاي تحقيق را مي­توان با توجه به دو ملاک: الف) هدف تحقيق،       ب) نحوه گردآوري داده­ها تقسيم کرد. تحقيقات علمي بر اساس هدف خود به سه گروه بنيادي، کاربردي و عملي، و تحقيقات بر اساس ماهيت و روش به تحقيقات تاريخي، توصيفي، همبستگي، تجربي و علي تقسيم مي­شوند بر اساس هدف تحقيق، اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي است. هدف تحقيقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد عملي دانش هدايت مي­شود(سرمد و ديگران، 1385، 79). نتايج اين تحقيق مي­تواند دانش و اطلاعات مديران بانك­ها را در زمينه برنامه­ريزي و انتخاب استراتژي براي سودآوري بانك ياري نمايد.

  اين تحقيق از نظر روش اجرا، توصيفي و بر مبناي همبستگي است. تحقيق همبستگي، براي شناسايي مواردي كه همه تغييرهاي متغير وابسته را متغير مستقل بيان نمي­نمايد و متغيرهاي ديگري نيز در بيان تغييرهاي آن موثرند، انجام مي­شوند(ظهوري، 1378، 30). در اين تحقيق روابط ميان متغيرهاي دست کاري نشده و در موقعيت­هاي طبيعي و نه موقعيت­هاي ساختگي مورد بررسي قرار گرفته است از آنجا که وقايع يا شرايط قبلا اتفاق افتاده است كه داده­هاي آن­ها هم اکنون در اسناد موجود هستند و هدف بررسي رابطه و تاثير احتمالي آنها بر يكديگر است، بنابراين روش گردآوري و اجراي تحقيق به صورت تحقيق همبستگي انجام گرفته است.

   

  3-3- جامعه آماري

  تحقيق علمي با هدف شناخت يك پديده در يك جامعه آماري انجام مي­شود. جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص (جهاني يا منطقه‌اي) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند(حافظ نيا، 1377، 98). جامعه آماري به دو نوع جامعه محدود و نامحدود تقسيم مي­شود. اگر جامعه از تعداد محدود و ثابتي تشکيل شود و پايان پذير باشد آن را محدود و در غير اين صورت وقتي که جامعه از يک رديف بي­انتها مقادير تشکيل شده باشد آن را نامحدود گويند( عادل آذر، 1375، 65). واحد اول جامعه آماری این تحقیق را بانک­هاي كشور تشكيل داده است كه يك جامعه محدود است، واحد دوم جامعه آماري تحقيق اطلاعات آماري مربوط به ساختار سرمایه و بازده سهام بانكهای خصوصی كشور تشكيل داده است كه اين جامعه هم محدود است و با توجه به سابقه هر يك از بانك تعداد جامعه آماري آنها متفاوت است.

   

  3-4- نمونه آماري و تعيين حجم نمونه

  يكي از مهم­ترين بخش­هاي هر تحقيق علمي، انتخاب نمونه است. براي اينكه نمونه­آماري معرف جامعه آماري باشد، لازم است روش نمونه­گيري و حجم نمونه با روش مناسب انتخاب شود. به طوركلي نمونه­گيري با دو روش تصادفي و غيرتصادفي انجام مي­گيرد. نمونه­گيري غيرتصادفي برحسب شرايط داراي شكل­هاي مختلفي است. در اين تحقيق انتخاب نمونه و حجم نمونه به صورت هدفدار با توجه به اطلاعات در دسترس انتخاب شده است. به بيان ديگر دوره­اي كه اطلاعات لازم براي اجراي تحقيق ثبت شده است، به عنوان نمونه انتخاب گرديده است كه شامل طی سالهای 1384 شروع به فعاليت كرده و تا سال 1390 داراي مشاهده­هاي آماري هستند. بنابراين علاوه بر اينكه انتخاب بانك­ها هدفدار انتخاب شده است، بلكه سال­هاي فعاليت و طول دوره انتخاب شده نيز به صورت هدفدار و در دسترس انتخاب شده و دامنه پنج سال براي مطالعه انتخاب شده است.

   

  3-5- روش و ابزار جمع­آوري اطلاعات

  گردآوري اطلاعات و داده­هاي تحقيق يكي از مهم­ترين و حساس­ترين فرآيندهاي تحقيق است، زيرا نتايج بدست آمده بستگي به دقت و صحت آن دارد. در هر تحقيق براي كشف واقعيت و حقيقت پديدهها تلاش ميشود، بنابراين كشف واقعيت مستلزم در اختيار گرفتن دادهها و اطلاعات واقعي است. ابزارهاي متنوعي براي گردآوري داده­ها وجود دارند. اصلي­ترين روش­ها براي          جمع­آوري داده­ها: 1) اسناد و مدارك؛ 2) مشاهده؛ 3) مصاحبه و 4) پرسشنامه هستند كه در يك تقسيم­بندي به اطلاعات اوليه و ثانويه معروف هستند. داده­هاي ثانوي از منابع ديگر به صورت        داده­هاي موجود در اسناد، تحقيقات گذشته، آمارهاي رسمي، آمارهاي غير رسمي و مدارك و اسناد سازماني بدست مي­آيد. داده­هاي اوليه را محقق به صورت دست اول و بيشتر از طريق مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه بدست مي آورد(خاكي، 1382، 239). با توجه به تعريف بالا، براي گردآوري اطلاعات در تحقيق حاضر از منابع دست دوم گردآوري اطلاعات استفاده شده است. علاوه براينكه اطلاعات مربوط به پايه­هاي نظري، نتايج تحقيقات گذشته و گردآوري ادبيات تحقيق، با استفاده از مطالعه كتابخانه­اي و ابزار روش فيش­برداري انجام گرفته است، اطلاعات آماري نيز از اسناد و مدارك سازماني منتشر شده توسط بانك­ها و بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوري شده است. بنابراين همه اطلاعات و داده­هاي تحقيق از منابع دست دوم كه شامل اسناد و نوشتارها هستند، استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است.

   

  3-6- مقياس ابزارهاي اندازه­گيري تحقيق

  هر ابزاري كه براي اندازه­گيري بكار برده مي­شود، داراي مقياس است كه متفاوت هستند. در واقع اندازه­گيري انتساب اعداد و ارقام به اشياء افراد و رويدادها است و داراي سطح يا مقياس است. انتساب اعداد و ارقام به پديده­ها در چهار سطح شامل مقياس طبقه­اي، مقياس ترتيبي، مقياس فاصله­اي و مقياس نسبتي انجام مي­گيرد (هومن، 1374، 20). در اين تحقيق ماهيت پديده­هاي مورد مطالعه به گونه­اي است كه در آن اعداد و ارقام با جزئيات كامل و دقيق قابل بيان است. يعني مقياس­هاي اندازه­گيري متغيرهاي تحقيق به صورتي است كه داده­هاي اختصاص يافته قابليت انجام عمليات رياضي مختلف را دارا هستند. ساختار سرمایه و بازده سهام و همچنين شاخص­هاي مربوط به این متغیرها،  متغيرهاي هستند كه در سطح مقياس نسبتي اندازه­گيري شده است.


  برچسب ها: ساختار سرمایه بازده سهام مدل معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی پایان نامه مدیریت مدیریت دولتی پایان نامه ارشد
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.