ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل

ارزیابی عملکرد مناسب دراکثرسازمانهای دولتی نظیرمناطق عملیاتی انتقال گاز و محدودیتها و کمبودهای مدلها

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 2312 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 185

حجم فایل:1,156 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,500 5,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مساله اصلی تحقیق

  به دلیل عدم وجود سیستم ارزیابی عملکرد مناسب دراکثرسازمانهای دولتی نظیرمناطق عملیاتی انتقال گاز و محدودیتها و کمبودهای مدلها و تکنیکهای موجود در این زمینه ، ارائه الگویی جامع و عملیاتی برای ارزیابی عملکرد ضروری به نظر می رسد ، که در این تحقیق سعی خواهد شد تا با تلفیق چارچوب منشور عملکرد و مدلی جدید در زمینه تحلیل پوششی داده ها (DEA) و برنامه ریزی آرمانی این الگو ارائه گردد.

  تشریح و بیان موضوع

  ارزیابی عملکرد و بهره وری در دهه های اخیر هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفاده کنندگان مورد توجه بسیار قرار گرفته است . متدها و تکنیکهای بسیاری جهت ارزیابی عملکرد ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاههای سنتی و تک بعدی به عملکرد معرفی می نمایند. اما علی رغم تمامی این پیشرفتها در ارزیابی عملکرد ، بسیاری از سازمانها همچنان بر شاخص های عملکرد سنتی و مالی متکی هستند.(Tangen ,et al, 2004)

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

  مساله اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………

   تشریح و بیان موضوع …………………………………………………………………………………..

  ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………

  سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته………………………………………………………………

  اهداف اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………….

  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………

  روشهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………..

  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..

  مکان تحقیق…………………………………………………………………………………………………

  جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….

  نمونه آماری………………………………………………………………………………………………..

  محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………

  تعریف واژه های تخصصی طرح……………………………………………………………………..

  چگونگی ارتباط   مباحث تحقیق……………………………………………………………………..

  فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

  بخش اول: ارزیابی عملکرد

  مقدمه…………………………………………………………………………………………………..

  تاریخچه و تعاریف…………………………………………………………………………………

  تعریف ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………….

  دلایل ارزیابی و مدیریت عملکرد………………………………………………………………

  چگونگی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………..

  هزینه یابی یر مبنای فعالیت……………………………………………………………………….

  مدل سینک و تاتل………………………………………………………………………………….

  ماتریس عملکرد……………………………………………………………………………………

   مدل نتایج و تعیین کننده ها……………………………………………………………………..

  هرم عملکرد…………………………………………………………………………………………

  کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………………………

  فرایندهای کسب و کار………………………………………………………………………….

  مدل تعالی سازمان…………………………………………………………………………………

  مدل تحلیل ذی نفعان…………………………………………………………………………….

  چارچوب مدوری و استیپل……………………………………………………………………..

  فرایند  ویسنر و فاست…………………………………………………………………………….

  راهنماییهای انتخاب شاخص ها ………………………………………………………………

  مدل منشور عملکرد………………………………………………………………………………

  بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها

  مقدمه………………………………………………………………………………………………….

  تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها……………………………………………………………….

  تعریف تحلیل پوششی داده‌ها…………………………………………………………………..

  ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها………………………….

  محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA……………………………………

  مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا…………………………………………………………………….

  مدل پوششی CCR( مدل ثانویه)……………………………………………………………..

  مدل BCC-نهاده گرا……………………………………………………………………………

  مدل جمعی…………………………………………………………………………………………..

  مدل تراکم…………………………………………………………………………………………..

  رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع…………………………………………….

  مدل رتبه‌بندی کامل آندرسون ـ پیترسون………………………………………………….

  تغییرات کارایی در طول زمان………………………………………………………………….

  الگوبرداری با استفاده از DEA ………………………………………………………………

  تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی……………………………………………….

  مدل شبه DEA چند جزئی……………………………………………………………………..

   بخش سوم: پژوهش های کاربردی مرتبط

  مقدمه………………………………………………………………………………………………..

  کارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملکرد واحد تعمیرات……………………………..

  مدل منشور عملکرد: ارزیابی عملکرد شرکت DHL…………………………………….

  مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمان London Youth…………………………………

  مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الکترونیکی………………………….

  مدل منشور عملکرد: ارزیابی عمکرد شرکت House of fraser…………………….

  مدل EFQM و DEA ……………………………………………………………………………

  مدل BSC و DEA………………………………………………………………………………..

  فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق

  مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

  سیمای صنعت گاز ایران………………………………………………………………………………..

  انتخاب شاخص های عملکرد…………………………………………………………………………

  مدل شماتیک و ریاضی تحقیق……………………………………………………………………….

  مدل ریاضی………………………………………………………………………………………………..

  فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل

  مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

  روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………

  داده های عددی ساخت مدل………………………………………………………………………….

  مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز……………………………………………………

  افزایش تفکیک پذیری نتایج………………………………………………………………………….

  کارایی متقاطع مسئله…………………………………………………………………………………….

  کاستیهای کارایی متقاطع……………………………………………………………………………….

  مدل DEA/AHP………………………………………………………………………………………..

  الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP………………………………………

  کاهش تعداد متغیرها…………………………………………………………………………………….

  متوازن کردن داده ها……………………………………………………………………………………

   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  مقدمه……………………………………………………………………………………………………….

  نتایج حاصل از چارچوب منشور عملکرد………………………………………………………..

  نتایج حاصل از مدل کمی……………………………………………………………………………

  پیشنهادهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………

  پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………….

  منابع………………………………………………………………………………………………………..

  ضمائم……………………………………………………………………………………………………..

  فهرست شکلها

  شکل (۲-۱ ): تعریف هفت شاخص عملکرد…………………………………………………..

  شکل (۲-۲ ): مدل سه بعدی محققین پروژه TOPP………………………………………….

  شکل(۲-۳) : ماتریس ارزیابی عملکرد……………………………………………………………

  شکل(۲-۴): چارچوب نتایج و تعیین کننده ها…………………………………………………..

  شکل (۲-۵) : هرم عملکرد……………………………………………………………………………

  شکل (۲-۶) : کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………..

  شکل(۲-۷) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج………………………………………………….

  شکل(۲-۸) : مدل تعالی سازمان……………………………………………………………………

  شکل(۲-۹) : مدل تحلیل ذی نفعان………………………………………………………………..

  شکل(۲-۱۰) : متد ممیزی و ارتقای PMS………………………………………………………..

  شکل(۲-۱۱) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست………………………………………..

  شکل(۲-۱۲) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان……………………………………………..

  شکل(۲-۱۳) : منشور عملکرد و رابطه بین وجوه آن………………………………………….

  شکل(۲-۱۴): برنامه ریزی آرمانی…………………………………………………………………

  شکل(۲-۱۵): فرایند تولید برای DMUp………………………………………………………..

  شکل(۲-۱۶): فرایند تولید برای DMSUj………………………………………………………..

  شکل(۳-۲): خروجی نیمه ساخته…………………………………………………………………….

  شکل(۳-۳) : مدل شماتیک منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل…………

  فهرست جداول

  جدول(۲-۱): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملکرد……………………………………..

  جدول(۲-۲) : برگه ثبت شاخص های عملکرد………………………………………………….

  جدول(۲-۳) : مقایسه بین منشور عملکرد و BSC………………………………………………

  جدول (۲-۴): ماتریس کارایی متقاطع……………………………………………………………..

  جدول(۲-۵) : کارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات……………………………….

  جدول(۲-۶) : سوالات کلیدی جهت انتخاب شاخص های شرکت DHL…………….

  جدول (۲-۷) : قسمتی از شاخص های LY……………………………………………………..

  جدول(۲-۸) : تفکیک عناصر مدل EFQM به دو گروه…………………………………….

  جدول(۲-۹): شاخص های انتخاب شده توسط BSC………………………………………..

  جدول(۳-۱): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملکرد…..

  جدول(۳-۲): شاخص های بالقوه………………………………………………………………….

  جدول(۳-۳) : رکورد شیت مربوط به هر شاخص…………………………………………….

  جدول(۳-۴) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی……………………………….

  جدول(۳-۵) : متغیرهای مدل………………………………………………………………………..

  جدول(۴-۱۹) : ماتریس کارایی متقاطع واحدها………………………………………………..

  جدول(۴-۲۰) : ماتریس کارایی متقاطع زیر واحدها………………………………………….

  جدول(۴-۲۱) : مقایسات زوجی واحدها…………………………………………………………

  جدول (۴-۲۲):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها……………………………..

  جدول(۴-۲۳) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون………………………………………………..

  جدول(۴-۲۴): نتایج حاصل از AHP……………………………………………………………..

  جدول(۴-۲۵): اوزان نهایی…………………………………………………………………………

  جدول(۴-۲۶): داده های موزون……………………………………………………………………

  جدول(۴-۲۷) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP………………………..

  جدول(۴-۲۸): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها………………………….

   جدول(۵-۱): نتایج حل مدل تلفیقی………………………………………………………………

  جدول(۵-۲) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع مناطق……………………………………………

  جدول(۵-۳) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع ایستگاهها………………………………………

  جدول(۵-۴) : مقایسات زوجی واحدها………………………………………………………….

  جدول(۵-۵): رتبه کارایی هر یک از مناطق…………………………………………………….

  جدول(۵-۶): رتبه کارایی هر یک از ایستگاهها……………………………………………….

  فهرست نمودارها

  نمودار(۲-۱) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملکرد با بیشترین ارجاعات………………..

  نمودار(۲-۲): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال………………………………….

  نمودار(۲-۳): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA……………………..

  فهرست مدلهای ریاضی

  مدل(۲-۱): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………

  مدل(۲-۲): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………

  مدل(۲-۳): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)……………………………..

  مدل(۲-۴): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده………………………………………………

  مدل(۲-۵): مدل پوششی BCC نهاده گرا……………………………………………………….

  مدل(۲-۶): مدل جمعی………………………………………………………………………………

  مدل(۲-۷): مدل BCC ستاده گرا………………………………………………………………….

  مدل(۲-۸): مدل تراکم……………………………………………………………………………….

  مدل(۲-۹): مدل اندرسون-پیترسون……………………………………………………………….

  مدل(۲-۱۰): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا…………………………….

  مدل(۲-۱۱): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum…………………………………………….

  مدل(۲-۱۲): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax…………………………………………….

  مدل(۲-۱۳): مدل شبه DEA چند جزئی…………………………………………………………

  مدل(۳-۱) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه…………

  منابع

  آذر. عادل ،  رجب زاده .علی ، «تصمیم گیری کاربردی » ، نگاه دانش ،۱۳۸۱٫
  اصغرپور. محمد جواد، «تصمیم گیری چند معیاره » ، دانشگاه تهران ،۱۳۷۱٫
  صفری. سعید، «طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد با تاکید بر شاخص های مدیریت کیفیت در سازمانهاس تولیدی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها» رساله دکتری، دانشگاه تربت مدرس، ۱۳۸۲٫
  مهرگان. محمد رضا، «مدلهای کمی در ارزیابی عملکرد سازمانها » ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،۱۳۸۳٫
  Adams, C. and Neely, A. (2000), “The performance prism can boost M&A success”,www.som.cranfield.ac.uk/som/research/centres/cbp/products/prism.asp
  Adler, N., Friedman, L., Sinuany Stern, Z. (2002), “Review of ranking methods in the data envelopment analysis context”, European Journal of Operational Research Vol 140, pp 249–۲۶۵
  Amirteimoori, A. and Kordrostami, S. (2005), “DEA-like models for multi-component performance measurement”, Applied Mathematics and Computation 163, pp.735-43

  برچسب ها: ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل عملکردانتقال گاز انتقال گاز مناطق عملیاتی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.