تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اوّل مقطع ابتدایی

دانلود پایان نامه تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اوّل مقطع ابتدایی

دسته بندی: علوم انسانی » علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 4204 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 111

حجم فایل:325 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,900 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب

  *       تشکر..........................................................................................................          

  *       چکیده........................................................................................................                   

  فصل اوّل : مقدمه

  *       بیان مساله........................................................................................  1

  *       اهمیت موضوع..................................................................................... 1

  *       هدف پژوهش...................................................................................... 3

  *       فرضیه............................................................................................... 3

  *       متغیرها............................................................................................. 3

  *       تعاریف نظری متغیرهای مورد مطالعه............................................................4

  فصل دوّم : مروری بر ادبیات پژوهشی

  *       ارزشهای پایه ای پیش دبستانی و نقش کاربردی آنها.....................................  5

  *       وظايف نهادهاي پيش دبستاني............................................................... 11

  *       رشد وآموختن..................................................................................... 16

  *       نفوذ كودكان........................................................................................20

  *       پيش دبستان و خانه............................................................................. 21

  *       عقاید و نظریات دانشمندان و محققان دربارة آموزش و پرورش قبل از دبستان......... 22

  *       تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان در جهان................................................... 23

  الف) کودکستان................................................................................................... 23

  ب) مهدکودک...................................................................................................... 27

  *       تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران.......................................... 30

  *       بررسی عقاید نظریه پردازان تئوری رشد دربارة رشد اجتماعی..........................   32

  *       هدفهای آموزش و پرورش قبل از دبستان....................................................  34

  *       رشد اجتماعی کودکان........................................................................... 36

  الف) اجتماعی شدن............................................................................................. 36

  ب) هدفهای اجتماعی شدن..................................................................................  37

  *       مهارتهای اجتماعی.............................................................................   38

  الف) مهارتهای اجتماعی کدامند؟............................................................................ 38

  ب) نشانه های مهارت اجتماعی............................................................................. 39

  ج) مولفه های مهارت اجتماعی............................................................................... 39

  *       عوامل مؤثر در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان.........................................    40

  الف) ارتباط با همسالان........................................................................................   40

  ب) ارتباط با بزرگسالان........................................................................................   41

  ج)خانواده ......................................................................................................... 42

  *       رشد شناختي.................................................................................... 43

  *       رشد اجتماعي.................................................................................... 43

  *       رشد اخلاقي.....................................................................................  44

  *       رشد رواني جسمي............................................................................  44

  *       كودك من و پيش دبستاني....................................................................  44

  *       نگاهی گذرا به ساختار آموزش فرانسه زبان بلژیک......................................... 49

  *       ساختار آموزش آلمان زبان بلژیک.............................................................. 51

  *       تاثیرکودکستان در رشد اجتماعی و مهارتهای اجتماعی کودکان ......................  52

  *       مصاحبه با آقای خلیل زاده معاونت آموزش و پرورش برگرفته از اینترنت................. 55 

  فصل سوم: روش پژوهش

  *       روش تحقيق..................................................................................... 62

  *       جامعه مورد مطالعه...........................................................................   62

  *       روش نمونه گيري..............................................................................   62

  *       اندازه نمونه....................................................................................    62

  *       ابزار و وسايل تحقيق و چگونگي جمع آوري اطلاعات.....................................  62

  *       شيوه اجراي پژوهش.........................................................................   64

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  الف) توصیف داده ها............................................................................................ 67

  1-الف)جدول توصيف داده ها.................................................................................. 67

  2-ب)نمودار توصيف داده ها.................................................................................... 68

  ب) تحلیل داده ها..............................................................................................  69

  فصل پنجم: بحث دریافته های پژوهش

  *       بحث................................................................................................ 69

  *       توصیه هایی با مادران جهت رشد مهارتهای اجتماعی کودکان.......................... 74

  *       سنجش مهارت هاي زندگي در كودكان.....................................................  76

  *       روش هاي تقويت مهارت ها.................................................................... 77

  *       محدودیت هاي تحقيق.......................................................................... 79

  *       پیشنهادات....................................................................................... 80

  مراجع

  پیوست ها

   

  چکیده:

  در این کار پژوهشی میخواهیم تاثیر آموزش پیش دبستانی را بر رشد رفتارهاي اجتماعیدانش آموزان ابتدایی بررسی نماییم و عوامل و فاکتورهایی که بر رشد اجتماعی اثر می گذارند و به آن شدّت می بخشند مورد بحث قرا دهیم و همچنین خصوصیات و ویژگیهای افرادی که دارای رشداجتماعی بالاتری هستند را بیان کنیم.

  یکی از جنبه هایی که توجه خاص علمای تعلیم و تربیت و روان شناسان را به خود جلب نموده سالهای اولیة زندگی کودک است. چه در این سنین است که چهار چوب اصلی شخصیت کودک پی‏ریزی می شود و در مراحل بعدی رشد و تکامل می یابد.

  این مساله باعث گردید که به تعلیم و تربیت کودک در سنین پیش از دبستان با دیدی عمیق و علمی نگاه شود و کودک به عنوان رکن اساسی تعلیم و تربیت پیش از دبستان مورد توجه متخصصان و مسئولان تربیتی قرار گیرد. کودکان بزرگترین ثروت هر کشور محسوب می شوند و امروز تردیدی وجود ندارد که سرمایه گذاری در راه تامین سعادت و رفاه اطفال و تعلیم و تربیت آنان از سرمایه گذاری در هر رشتة دیگری سودمند تر و نتیجه بخش تر است. به طور کلی سالهایی را که کودکان در مهد کودک یا آمادگی می گذرانند از حساس ترین دوران زندگی آنان محسوب می شود و مخصوصاً از لحاظ اجتماعی ساختن آنها بسیار حائز اهمیت است.

   

  با این وجود این سوال مطرح می شود که:

  آیا آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی کودکان تاثیر مطلوبی دارد؟ «به عبارت دیگر آیا بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزانی که آموزش پیش دبستانی داشته اند در مقایسه با دانش‏آموزانی که چنین آموزشهایی را نداشته اند تفاوت وجود دارد؟»

   

  اهمیت موضوع:

  کودکی اولین و مهمترین دورة زندگی آدمی است. در این دوره کودک برای نخستین بار، با طبیعت رابطه برقرار می کند، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد.

  همة اولیاء و مربیان و علاقمند به تعلیم و تربیت معتقدند که کودکان باید همگی از امکاناتی برای تربیت برخوردار شوند که بتوانند جای خود را در جامعة پیچیدة کنونی و دنیای پیچیده تر آینده پیدا کنند. برای این منظور آموزش و پرورش کودکستانی اولین مرحله از آموزش رسمی است که هدفها، محتوا و برنامه های خاص را دارد و پایه مهمی برای سایر دوره های آموزش و پرورش عمومی است.

  رشد ارتباطات اجتماعی و خود یاری، آموزش مقدمات خواندن و نوشتن و حساب کردن، ذوق هنری در جهت وصول به هدف اصلی «سازگاری اجتماعی» از وظایف مهم مراکز پیش دبستانی است. از جمله این وظایف حائز اهمیت رشد قوای جسمی و مراقبت و شناخت جسم خود، ارتباط مناسب با همسالان و مربیان و سایر بزرگسالان، کمک به دیگران و احساس همدردی با سایرین، رعایت نوبت و سایر مهارت های اجتماعی است.

  بنابراین به نظر می رسد که آموزشهای پیش دبستانی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان تاثیر خوبی داشته باشد.

  اهداف عمده در آموزش مهارتهای اجتماعی در مهدکودک ها و کودکستانها مربوط است به روابط متقابل همسالان و ملاحظات اجتماعی مانند رعایت آداب و ادب اجتماعی، همچنین فرصت هایی برای اجرای نقش در بازی با همسالان و ایجاد روابط اجتماعی مستقل با بزرگسالان و با توجه به پیچیدگی جوامع و بروز ناهنجاریهای روانی و رفتاری در بین کودکان و نوجوانان، لزوم پرداختن به فرایند اجتماعی شدن آنها و ارائه راهبردهای صحیح برای تقویت و شکوفایی این پدیده بیش از پیش احساس می شود.

   

  هدف پژوهش:

  هدف از این پژوهش این است که تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی کودکان مشخص گردیده تا یک نمای کلی از میزان تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی بدست آید.

  نهایتاً از این طریق میزان حساس بودن آموزشهای پیش دبستانی در دوره های تحصیلی بعدی، تعادل روانی و سازگاری اجتماعی برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت و والدین روشن گردد.

   

  فرضیه:

  مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایة اول ابتدایی که آموزش پیش دبستانی داشته اند بیشتر از دانش آموزانی است که این آموزشها را نداشته اند.

  دوره پیش دبستانی در رفتارهای اجتماعی کودک تاثیر مثبت دارد.

  رفتارهای اجتماعی و سازش با همسالان در شکل گیری شخصیت کودک بسیار موثر است.

  بسیاری از خصوصیات دانش آموز در جریان روابط اجتماعی با دیگران شکل می گیرد.

   

  متغیرها:

  متغیر مستقل:آموزش پیش دبستانی

  متغیر وابسته:رفتارهای اجتماعی

  متغیر کنترل:پایة تحصیلی، جنسیت

   

  تعاریف نظری متغیرهای مورد مطالعه:

  آموزش پیش دبستانی:عبارت از آن دسته آموزشهایی است که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین سالهای دبستان(پایان شش سالگی) ادامه می یابد و مراحل حساس زندگی خود را از لحاظ شخصیتی، اجتماعی و آموزشی پشت سر می گذارند.

  دورة آمادگی:سالهای 5 و 6 سالگی زندگی را دورة آمادگی برای ورود به دبستان می نامند.

  رفتارهای اجتماعی:عبارتند از توانایی ایجاد ارتباط با دیگران در زمینة اجتماعی خاص به طرق خاص که در عرف جامعه مورد قبول یا ارزشمند باشد و در عین حال برای شخص سودمند افتد.

  برچسب ها: تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی تاثیر آموزش دانش آموزان در پایه اوّل مقطع ابتدایی تاثیررفتاربردانش آموزان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.