پایان نامه ویژگی های فضائی مدارس ابتدائی

دانلود پایان نامه ویژگی های فضائی مدارس ابتدائی چگونگی تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی

دسته بندی: علوم انسانی » علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 4060 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 530

حجم فایل:5,708 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 99,000 75,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                                                              صفحه
  پیشگفتار 1
  فصل اول: مبانی روانشناسی 
  تاثیر متقابل انسان و محیط 8
  نقش و اهمیت شرایط محیطی 9
  یافته های پژوهشی متخصصین روانشناسی محیط 11
  تاثیر ویژگی های فیزیکی فضا در انتخاب محل استقرار 14
  جغرافیای فضا و روابط اجتماعی 17
  فضا و تراکم جمعیت 18
  تاثیر عوامل روانشناختی و محیطی در انتخاب اطلاعات 20
  تاثیر محیط بر پیدایش و ارضای نیازها 21
  نتیجه گیری از بحث مبانی روانشناسی 23
  فصل دوم: مبانی تربیتی 
  محیط آموزشی سازنده 27
  لزوم تناسب ویژگی های فیزیکی مدارس با اصول و اهداف تربیت 28
  تاثیر فضاهای باز در تربیت 29
  روش های تدریس دانش آموز محور 30
  فضا و چیدمان متناسب با انواع روش های فعال تدریس 33
  تنظیم فضای مناسب: یکی از مراحل طراحی آموزش 34
  ارتباط مدرسه با جامعه 36
  مدرسه ی زندگی 37
  ویژگی های مدرسه پویا 38
  آموزش و پرورش (تربیت) محیطی 39
  ویژگی های مدرسه فردا 39
  اهمیت انکار ناپذیر نقش معلم در فرایند تربیت 42
  نتیجه گیری از بحث مبانی تربیتی 43
  فصل سوم: مبانی تاریخی 
  دوران قبل از اسلام 48
  دوران بعد از اسلام 50
  مسجد – مدرسه دومین مرکز آموزش در دنیای اسلام 50
  حلقه: چیدمان رایج 51
  تاسیس نخستین مدارس اسلامی 52
  مدارس صفوی: الگوی کلاسیک مدارس سنتی در ایران 53
  ارتباط ویژگی های نظام آموزش سنتی با معماری مدارس علمیه 53
  مدرسه خان شیراز: الگوی متاخر مدرسه سنتی 55
  تحول در الگوی معماری فضاهای آموزشی 56
  دوران معاصر 57
  چیدمان جدید: ردیف میز و نیمکت ها 58
  الگوی جدید معماری مدارس 59
  مبانی تربیتی معماری مدارس جدید 59
  ارتباط روش تدریس با چیدمان کلاس 61
  سه جریان عمده مدرسه سازی در قرن اخیر 61
  گسترش مدارس مدرن (جدید) 66
  نتیجه گیری از بحث های تاریخی 66
  فصل چهارم: مبانی فرهنگی 
  مدرسه پرچم معماری 69
  مدرسه جایی برای زندگی 70
  مدرسه پاسخگوی نیاز امروز آموزش و پرورش 73
  بحران هویت در مدارس فعلی 74
  توجه هم زمان به فرهنگ مادی و معنوی 75
  لزوم توجه به معماری سنتی 76
  عملکردی بودن فضاها 77
  ایجاد شوق و جذابیت 78
  بازتاب فلسفه تربیت اسلامی 78
  فصل پنجم: مبانی حقوقی 
  مدرسه در رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی کشور 83
  زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری 84
  سند ملی آموزش و پرورش 90
  قانون برنامه پنج ساله چهارم 93
  فصل ششم: مبانی فناورانه (فنی – مهندسی)
  معیارها و استانداردهای فضای تربیتی 96
  فضاهای آموزشی 97
  فضاهای آموزشی دوره پیش دبستانی 98
  فضاهای آموزشی دوره ابتدایی 100
  سیستم چرخشی 112
  روند تغییرات ضوابط طراحی کلاسهای درس 115
  اتاق سمعی بصری 117
  فضاهای پرورشی 118
  تجهیزات آموزشی 120
  وسایل سمعی بصری 121
  مرکز مواد آموزشی 122
  نرم افزارها و سخت افزارهای آموزشی 126
  اقسام تجهیزات آموزشی 126
  تجهیزات مورد نیاز مراکز پیش دبستانی 127
  تجهیزات مورد نیاز مدرسه های ابتدایی 129
  ویژگی های کالبدی فضای مدرسه 130
  آخرین یافته های پژوهشی درباره رنگ و نور فضاهای تربیتی 133
  صوت در فضای مدرسه 134
  مراحل مختلف طراحی آکوستیکی 137
  اقلیم 138
  فضای کلی مدرسه 139
  مسایل اساسی در طراحی فضاهای آموزشی 141
  اصول طراحی فضاهای آموزشی 142
  فصل هفتم: سوابق عملی 
  سوابق عملی در ایران 145
  کتابخانه کلاس: از حرف تا عمل 148
  کلاس های نمونه در پژوهشکده معلم 149
  طرح آزمایشی در دوره راهنمایی 152
  سوابق عملی در سایر کشورها 152
  تغییرات معماری در مدارس زوریخ 152
  ساختمان های آموزشی در ژاپن 154
  مشاهدات عینی 155
  فصل هشتم: یافته های تحقیق 
  اصول کلی طراحی فضاهای تربیتی 158
  اصول خاص طراحی مدارس موضوعی 164
  اصول روش استقرایی در تعیین ویژگی های فضا 166
  استلزامات تغییر در روش های تدریس 166
  الف- محیط یادگیری 167
  ب- اهمیت دیدگاه معلم از یادگیری 167
  ج- چیدمان های میز و صندلی 169
  دسته بندی انواع چیدمان 171
  ویژگی های فضائی کلاس های موضوعی 182
  تجهیزات پایه (حداقل و حد مطلوب) 182
  اصول پایه در چیدمان وسایل و تجهیزات 183
  دروس دوره ابتدایی 183
  1- درس علوم تجربی 183
  روش های تدریس در آموزش علوم تجربی 184
  تجهیزات اختصاصی درس علوم تجربی 188
  چیدمان میز و صندلی 189
  فضای تربیتی مورد نیاز درس علوم تجربی 190
  2- درس ریاضی 190
  هدف های کلی آموزش ریاضی در دوره همگانی 191
  تغییر بافت ریاضی در دبستان 191
  روش های تدریس ریاضی 191
  تجهیزات اختصاصی آموزش ریاضی 192
  چیدمان میز و صندلی 193
  فضای تربیتی مورد نیاز درس ریاضی 193
  3- درس تعلیم و تربیت اسلامی (هدیه های آسمان) 194
  تجهیزات اختصاصی آموزش دینی 196
  چیدمان میز و صندلی 196
  فضای تربیتی مورد نیاز درس هدیه های آسمان 196
  4- آموزش قرآن 196
  روش تدریس و تجهیزات اختصاصی آموزش قرآن 197
  چیدمان و فضای تربیتی مورد نیاز درس قرآن 197
  5- درس فارسی (بخوانیم و بنویسیم) 197
  روش تحقق اهداف و شیوه های تدریس 198
  تجهیزات اختصاصی و چیدمان مناسب 199
  فضای تربیتی مورد نیاز درس فارسی 200
  6- درس تربیت بدنی 201
  رویکرد برنامه درسی تربیت بدنی 202
  اهداف تربیت بدنی در دوره ابتدایی 202
  روش های تدریس تربیت بدنی 203
  تجهیزات مورد نیاز درس تربیت بدنی 204
  فضای مورد نیاز درس تربیت بدنی 204
  7- درس تعلیمات اجتماعی 205
  تجهیزات اختصاصی 207
  چیدمان تجهیزات و فضای تربیتی مناسب 207
  8- درس هنر 208
  اهداف برنامه درسی هنر 209
  روش های یادگیری- یاددهی فعالیت های هنری 209
  تجهیزات اختصاصی و فضای مناسب 210
  فضای تربیتی مورد نیاز درس هنر 211
  9- فعالیت های مکمل و فوق برنامه 211
  تعاریف 211
  مهم ترین فعالیت ها 212
  راهبردهای پیشنهادی 212
  چیدمان، تجهیزات اختصاصی و فضا 213
  گروه بندی فضاهای مدرسه ابتدایی 213
  فضاهای تربیتی اختصاصی (ویژه) 214
  فضاهای تربیتی اشتراکی (عمومی) 215
  گروه بندی فضاهای متجانس 217
  راهکارهای عملی طراحی دبستان موضوعی 218
  اختصاص یک فضای تجربی به هر یک از درس ها 218
  اختصاص یک فضای تجربی به تعدادی از درس ها 218
  گروه بندی دروس در هر پایه تحصیلی 219
  گروه بندی دروس در سطح دبستان 220
  پایه های تحصیلی ثابت 220
  گروه بندی دروس 221
  الگوهای گروه بندی درس ها 223
  برنامه درسی هفتگی الگوهای هشت گانه 229
  راهکار انتخابی 229
  ویژگی سایر فضاها 230
  تفاوت ها با ضوابط موجود 233
  نمونه طرح های مناسب برای مدرسه موضوعی 234
  مقایسه محاسن و معایب دبستان های فعلی و دبستان موضوعی 237
  موانع اجرای روش موضوعی در مدارس فعلی 240
  راهکارهای عملی تبدیل مدارس فعلی به دبستان موضوعی 241
  خلاصه فصل هشتم 243
  پیشنهادهای اجرایی 245
  پیشنهادهای تحقیقاتی 251
  محدودیت های تحقیق 251
  فهرست منابع 252
  پیوست ها 257
   
  فهرست شکلها (نمودارها)

  شماره ی شکل                             عنوان                                                                                                          صفحه
  1  انتخاب جا در پشت میز 15
  2 میزان مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری با توجه به محل استقرار 17
  3 انتخاب جا در کتابخانه 18
  4 ارتباط یک طرفه ی معلم با دانش آموزان 31
  5 ارتباط دو طرفه ی معلم و دانش آموزان 31
  6 ارتباط دو طرفه ی معلم و دانش آموزان و ارتباط محدود دانش آموزان با یکدیگر 32
  7 ارتباط گسترده معلم و دانش آموزان و نیز دانش آموزان با یکدیگر 32
  8 مدرسه خان شیراز 55
  9 مدرسه شهید مطهری (تهران) 56
  10 مدرسه مروی (تهران) 57
  11 دارالفنون (تهران) 63
  12  مدرسه البرز (تهران) 65
  13 ترتیب یک کلاس دبستان با شکل مربع 101
  14 ترتیب یک کلاس دبستان با شکل مستطیل 101
  15 کلاس نظری در مدارس روستائی 105
  16 کلاس نظری در مدارس شهری 105
  17 سه نمودار پیشنهادی برای کلاس تجربی 107
  18 کلاس ابتدائی 108
  19 دیوار تدریس 109
  20 چیدمان کلاس درس دوره ی ابتدائی 111
  21 نمودار بکارگیری روش استقرائی در تعیین ویژگی های فضائی مدرسه 166
  22 چیدمان شماره ی 1 – ردیفی منظم 172
  23 چیدمان شماره ی 2- ردیفی منظم و دوتائی 172
  24 چیدمان شماره ی 3 – چیدمان پراکنده 173
  25 چیدمان شماره ی 4 – چیدمان متفاوت 173
  26 چیدمان شماره ی 5- چیدمان نیمدایره ذوزنقه ای 174
  27 چیدمان شماره ی 6 – چیدمان حلقوی 174
  28 چیدمان شماره ی 7 – چیدمان بیضوی 175
  29 چیدمان شماره ی 8 – چیدمان U شکل 175
  30 چیدمان شماره ی 9- چیدمان چند ضعلی باز و بسته 176
  31 چیدمان شماره ی 10- چیدمان U شکل دو ردیفی 176
  32 چیدمان شماره ی 11- چیدمان ردیفی 2 نفره منظم 177
  33 چیدمان شماره ی 12- چیدمان ردیفی 2 نفره دوتائی 177
  34 چیدمان شماره ی 13 – چیدمان آزمایشگاهی 4 و 5 نفره 178
  35 چیدمان شماره ی 14- چیدمان آزمایشگاهی چند ضلعی ردیفی 178
  36 چیدمان شماره ی 15- چیدمان آزمایشگاهی چند ضلعی حلقوی 179
  37 چیدمان شماره ی 16 – چیدمان مرکب 179
  38 چیدمان شماره ی 17 – چیدمان کتابخانه سنتی 180
  39 چیدمان شماره ی 18 – چیدمان کتابخانه و کارگاه رایانه 180
  40   چیدمان شماره ی 19- برخی چیدمانهای دیگر 181
   
  فهرست جدول ها
  شماره جدول                            عنوان                                                                                                            صفحه
  1- میانگین نظرات مربیان، کارشناسان 98
  2- تعیین نوع، تعداد و حداقل سطوح فضاهای تدریس در مدارس ابتدائی 114
  3- خلاصه اطلاعات فضاهای بسته – ابتدائی 116
  4- رنگهای مناسب جنس و دوره های تحصیلی 133
  5- دسته بندی آکوستیکی فضاهای آموزشی 136
  6- نگرش های عمده در هر پایه از دوره ی ابتدائی 187
  7- مواد درسی و ساعات کار هفتگی دوره ابتدائی 221
  8- مواد درسی و ساعات هفتگی مدارس ابتدائی نوع اول تا چهارم 222
  9- گروه بندی کلاسهای دبستان نوع اول (الگوی الف) 225
  10- گروه بندی کلاسهای دبستان نوع اول (الگوی ب) 225
  11- گروه بندی کلاس های دبستان نوع دوم (الگوی الف) 226
  12- گروه بندی کلاس های دبستان نوع دوم (الگوی ب) 226
  13- گروه بندی کلاس های دبستان نوع سوم (الگوی الف) 227
  14- گروه بندی کلاس های دبستان نوع سوم (الگوی ب) 227
  15- گروه بندی کلاس های دبستان نوع چهارم (الگوی الف) 228
  16- گروه بندی کلاس های دبستان نوع چهارم (الگوی ب) 228
  17- ویژگی سایر فضاهای دبستان نوع اول 231
  18- ویژگی سایر فضاهای دبستان نوع دوم 238
  19- ویژگی سایرفضاهای دبستان نوع سوم 232
  20- ویژگی سایر فضاهای دبستان نوع چهارم 232  پیشگفتار
  « چگونگی تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی متناسب با اهداف و برنامه های آموزش و پرورش  از حساسیت خاصی برخوردار است و  همه ساله حجم قابل توجهی از اعتبارات عمرانی کشور به ساخت فضاهای مذکور اختصاص می یابد و تعداد زیادی کلاس درس توسط تلاشگران سازمان نو سازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور- و خیرین-  آماده ی پذیرایی از فرزندان این مرز و بوم می گردد، اما اصلی ترین رسالت سازمان در این فعالیت گسترده ، مشخص نمودن ویژگی های ساخت و ساز مطلوب مدارس و برنامه ریزی برای اجرای آنها می باشد؛ و این مطلوبیت از زوایای متعدد قابل بررسی است ، و یافتن پاسخ های کاربردی برای این سؤالات به مطالعات و تحقیقات علمی و مستمر نیازمند است . » 


  برچسب ها: ویژگی های فضائی مدارس ابتدائی پایان نامه ویژگی های مدارس ابتدائی مدارس ابتدایی فضائی فضائی ویژگی مدارس ابتدایی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

یک فایل با سابقه 6 ساله در تجربه فروش فایل صرفا یک کارآفرین برای کاربران اینترنتی، دانشجویان و دانش آموزان میباشد.

ارتباط با ما : 09360410143

پیامک : 09189431367

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.